Bengkel Projek Ujikaji Peraturan bagi Menjalankan Perkongsian Data antara Industri dan Badan Kawal Selia berkenaan Pengangkutan Bahan Kimia melalui Jalan Raya

Sesi Bengkel Ujikaji Peraturan bagi Menjalankan Perkongsian Data antara Industri dan Badan Kawal Selia berkenaan Pengangkutan Jalan Raya Bahan Kimia telah dihadiri oleh wakil agensi kerajaan daripada Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT),  Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) dan wakil industri kimia daripada  BASF Asia Pacific Service Center Sdn Bhd, Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Ltd dan INEOS PCG Acetyls Sdn Bhd.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest