Financial

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Peruntukan Dana Latihan kepada bakal pekerja untuk menjalani latihan kemahiran dan juga pekerja sedia ad bagi peningkatan kelayakan di Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri bagi memenuhi keperluan industri

www.ptpk.gov.my

+603 4047 6200

Public-Private Research Network (PPRN)

+603 8870 6875

SIRIM Berhad

+603 5544 6000

PlaTCOM Ventures Sdn Bhd

+603 8319 3116

Skim Peningkatan Kapasiti & Keupayaan PKS (Bap 2.0)

03-27756219

Muhammad Mubarak Ishak

Insentif Latihan kepada Majikan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

Bahagian Perancangan, Strategi Dan Pembangunan, PSMB

Pengurus

03-20964756

Rony Ambrose Gobilee

Pembiayaan Golongan Pekerja & Future Workers

Cawangan Dasar Dan Penyelidikan, PTPK

Pengurus

03-40476009

En. Ismarizal bin Ismayatim

Pembiayaan Golongan Pekerja & Future Workers

Bahagian Perancangan, Strategi Dan Pembangunan, PSMB

Pengurus

03-20964756

Rony Ambrose Gobilee

Gallery

Video

Business Healthcheck

Productivity Tips

Best Practices

HIGHLIGHTED ACTIVITIES

Agro-food Bootcamp Program on Contract Farming – 2nd series